Ferrari testarossa får sin skinninredning I toppskick

25/02/2014

En Ferrari testarossa fick sin inredning färgrestaurerad. Skinnstolarna gjordes vid, armstöden i dörrsidorna reparerades från slitage. Mittkosolen reparerades från skrapmärken och småskador. Instrumentpanelen skinnbehandlades.