Målet: en Colorglo-specialist i varje storstad

Det finns snart minst en ColorGlo specialist i varje stor stad i Sverige. Bara senaste åren har ColorGlo etablerats på ytterligare 7 ställen Uppsala, Danderyd, Karlstad, Dalarna, Blekinge, Växjö och Göteborg.

Dessa ställen har numera utbildade och certifierade läderspecialister. För nya ColorGlo enheter brukar samarbete med bilfirmor gå först. När de är fasta kunder kan vi börja serva privatkunder. Bilfirmor och bilister är ständigt återkommande kunder. Även försäkringsbolag och kommuner börjar få upp ögonen för ColorGlo reparationer nu när det ingår i mångas policys att tänka miljömedvetet. Och vad är mer miljömedvetet än att laga istället för köpa nytt.

Positivt också att Svenska regeringen från 2017 beslutat om sänkt moms för reparationer av läder och vinyl. Efterfrågan att restaurera inredningar ökar för vart år. Bilinredningar i läder är fortfarande vår största kundkategori. Men offentlig inredning i tex köpcentrum, hotell, restauranger osv börjar också gå över från slit-och-släng till att restaurera. Vill man dubbla livslängden på sin inredning är ColorGlo till er tjänst.

Vi är övertygade att ColorGlos franchisekoncept kommer finnas kvar i många år. Behovet efter tjänster som våra är stort och i det närmsta omättat eftersom all inredning behöver underhållas.

Vi är ett miljövänligt, hållbart och prisvärt alternativ. Vägra slit och släng.