METODEN - Colorglo

VI ÄR COLORGLO SVERIGE!

KÄRLEKEN TOG COLORGLO TILL SVERIGE

ColorGlo Sverige startades av Ahmad Al i Helsingborg år 2009. Det var kärleken som förde honom till Sverige. Dessförinnan drev han två skinnbutiker i Florens, Italien, där han också för första gången kom i kontakt med ColorGlo.

Till sin hjälp har Ahmad Al tre entreprenörer som har stor erfarenhet av retail och franchising. Andreas Sjödin, Fredrik Sjödin samt Baker Alaqqad vet alla vad som krävs för att lyckas med ett franchisekoncept. Sina samlade erfarenheter använder de för att hjälpa nya entreprenörer att lyckas med ColorGlo.

Den femte delägaren är Richard Åkesson som har femton års erfarenhet av försäljning och marknadsföring. Richard bearbetar marknaden för stora kunder med verksamheter som täcker hela landet. Han är också den person som har den direkta kontakten med potentiella och befintliga franchisetagare.

Om ni har någon fråga så är ni så klart alltid välkomna att kontakta oss.